Leczenie narkomanii

Zerwanie z niszczącym nałogiem jest trudne i często bolesne. Nie mamy jednak wątpliwości, że to jedyna droga powrotu do zdrowego i szczęśliwego życia. Nieleczona narkomania prowadzi do skrajnego wyniszczenia organizmu, a w konsekwencji do śmierci. Aby zapobiec najczarniejszemu scenariuszowi, należy rozpocząć profesjonalne leczenie narkomanii. Jak ono wygląda? Jakie metody terapeutyczne stosujemy w naszym ośrodku odwykowym? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Na czym polega terapia dla uzależnionych od narkotyków?

Walka z nałogiem rozpoczyna się w momencie, gdy osoba uzależniona uświadomi sobie, że jest chora. Nie jest to niestety takie proste i oczywiste. Jak już wspomnieliśmy, jednym z symptomów narkomanii jest przyjmowanie kolejnych dawek substancji psychoaktywnej pomimo wszystkich negatywnych skutków takiego zachowania. Mózg osoby uzależnionej działa bowiem w sposób zaburzony.

Celem terapii dla uzależnionych od narkotyków jest przerwanie tych niebezpiecznych mechanizmów oraz nakierowanie chorego na rozpoznawanie przyczyn sięgania po używkę. Niebagatelną rolę odgrywa również zmiana dotychczasowego stylu życia, nawyków czy przekonań.

W leczeniu uzależnień od narkotyków stosuje się różne metody. Omówimy teraz pokrótce te stosowane przez naszych terapeutów.

leczenie narkomanii

Model Minnesota

To jedna z najbardziej znanych metod leczenia narkomanii oraz innych uzależnień. Zakłada ona dożywotnią abstynencję. W ramach modelu Minnesota pomagamy naszym podopiecznym wypracować nawyki ułatwiające życie w trzeźwości. Nasi terapeuci starają się ponadto odbudować w pacjentach poczucie własnej wartości. Metoda powstała Stanach Zjednoczonych, a została spopularyzowana w Polsce m.in. przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień przy Fundacji Batorego.

Terapia poznawczo-behawioralna

Twórca tej metody, psychiatra Aaron Beck, uznał, że emocje, myśli i zachowania człowieka oddziałują na siebie wzajemnie. W ten sposób kształtują się rozmaite schematy postępowania, w tym również te szkodliwe. W trakcie terapii dla uzależnionych pd narkotyków chory uważnie przygląda się swojemu wnętrzu. Rozpoznaje i nazywa okoliczności, które skłoniły go do sięgania po narkotyk. Z pomocą terapeutów uczy się radzenia sobie z tymi sytuacjami w inny, konstruktywny sposób.

Leczenie uzależnień od narkotyków - przebieg

Jak już wspominaliśmy, terapia podstawowa w naszym zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków składa się z dwóch elementów:

  • terapii grupowej,
  • terapii indywidualnej.

Dzięki spotkaniom w grupie narkoman uświadamia sobie, że nie jest sam. Stopniowo otwiera się na relacje z innymi pacjentami, co niewątpliwie motywuje go do walki z nałogiem. Wiemy z doświadczenia, że wspólnota pełna wzajemnego szacunku i zrozumienia daje naszym podopiecznym wielką siłę, nadzieję i radość. Z kolei indywidualne sesje z terapeutą służą opracowaniu i realizacji osobistego planu zdrowienia.

SKUTECZNY ODWYK